U bent hier: Home  »  Diensten  »  TKT Bouwservice

Bouwservice

Banner 7

Vergunningen

De meeste uitvoeringstrajecten worden voorafgegaan door een (gemeentelijke) vergunningsaanvraag. Ook gedurende de realisatie blijft een continu contact met de gemeente van belang. De ervaring leert dat vergunningstrajecten langlopend en intensief kunnen zijn. Wij hebben veel ervaring met deze trajecten en nemen graag de zorg voor onze opdrachtgevers uit handen.

V&G plannen

Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. In een V&G plan wordt beschreven hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Er moet een V&G plan beschikbaar zijn als:

  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn;
  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mandagen;
  • wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

Wij hebben de ervaring bij het opstellen van dergelijke plannen en kunnen de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats voor onze rekening nemen. Veiligheid en aandacht voor arbeidsomstandigheden tijdens het bouwproces zijn in onze ogen van eminent belang.

Procurement

Alle producten en diensten ten behoeve van de te realiseren bouwprojecten vallen hier binnen. Inkoop, uitbesteding en selectie van leveranciers zijn van cruciaal belang voor een optimaal bouwproces. In het beheersen van de inkoopketen zijn risicobeheersing, kostenreductie, kwaliteitsverbetering en optimalisatie van de processen de kernbegrippen.

Locatie inspectie

Het periodiek inspecteren van uw installaties is een belangrijke activiteit welke veelal niet tot de ‘core-business’ van veel organisaties behoort. Deze taak kunnen wij op ons nemen en u op de afgesproken wijze rapporteren en eventueel corrigerende maatregelen (laten) nemen.

Balkoninspecties

Voor VVE's of vastgoedbeheerders verzorgen wij de inspectie en bijbehorende rapportage voor balkons en/of galerijen, één en ander conform het stappenplan zoals beschreven in CUR rapport 248.
Naast het bezoek aan de locatie voor visuele inspectie en metingen, verzorgen wij ook archiefonderzoek bij gemeente of provincie. Tenslotte geven wij advies omtrent eventueel te nemen preventieve of corrigerende maatregelen. Ook kunnen wij de volledige begeleiding daarvan voor onze rekening nemen.

Bouwbestekken

Om financiële tegenvallers vanuit de prijsvorming tijdens de realisatie van een bouwproject te voorkomen is het raadzaam om contractstukken als basis voor de uitvoering zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Uitgangspunt daarbij is dat tekeningen en berekeningen van het uit te voeren werk zo gedetailleerd mogelijk moeten zijn weergegeven en de dimensie van constructies veilig, maar scherp dienen te zijn.
Het bestek omvat een uitgebreid administratief gedeelte met voorwaarden, eisen, regelingen en afspraken. De werkbeschrijving omvat een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het uit te voeren werk waaraan gekoppeld de technische uitgangspunten en bepalingen. Het bestek is opgezet volgens de STABU - systematiek, als algemeen aanvaarde standaard in Nederland.

Duurzaamheidsadvies

Wij stellen ons als onafhankelijk adviseur op om binnen bouwprojecten de duurzaamheid te toetsen en te adviseren over eventuele mogelijke verbeteringen. Wij kunnen u adviseren wat betreft zaken als: energieprestatienormering, energielabel e.d. Het gaat om de complete afweging van alle ontwerpvariabelen, inclusief kosten op korte en lange termijn.

Als het gaat om bestaande gebouwen zijn er verschillende opties om verduurzaming te realiseren, het opwaarderen van installaties en/of na-isoleren en verbetering van het binnenklimaat (ventilatie).

Bouwfysica

Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met akoestiek, daglichttoetreding, warmte, vocht en het thermisch gedrag van gebouwen. Kortom, met alle aspecten van ons leef- en werkklimaat. Middels simulatietechnieken kunnen wij al in het ontwerpstadium van een gebouw het thermisch gedrag, de daglichttoetreding en de bouwfysische kwaliteit voorspellen én verbeteren. Als het ontwerp verder vorm krijgt, onderzoeken we tevens de gevels, wanden, plafonds en niet te vergeten de detaillering van de constructies. Tijdens de realisatiefase kunnen we het bouwteam ondersteunen met controles en metingen in de praktijk.

Lees hoe we het beoogde resultaat bereiken

TKT: Projects & Engineering B.V.

De Striptekenaar 38, 1336 CM Almere
Postbus 30335 1303 AH Almere
Service & Contact: + 31 (0)36 - 546 25 02
Fax: + 31 (0)36 - 546 25 00
KvK nummer: 39.07.35.09 BTW nummer: 8093.62.065.B01

Vul uw gegevens in. Wij nemen met u contact op.

Als veelzijdig onafhankelijk ingenieurs- en projectenbureau leggen wij de focus op een efficiƫnte en klantgerichte bedrijfsvoering, waarbij aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieu, betrokkenheid van medewerkers, het creƫren van partnerships en het gebruik van moderne technologie voorop staat.

Naar boven
Copyright TKT Projects & Engineering 2015 - 2024   |  Disclaimer   |  Privacy Verklaring
Design & development by: Active Vision & Timeless Design
U kunt ons bereiken op:
+ 31 (0)36 - 546 25 02
Bellen via PC/Toestel     -     Sluiten